Politica de confidentialitate

 INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Dragi  parteneri trebuie sa ştiti ca responsabilitatea noastra in această relație implică şi modul in care avem grija de datele Dvs personale. Prin urmare, consideram ca acum este momentul sa va explicam câteva aspecte importante

În pagina www.rustrans.ro; www.conextrust.ro si www.amicisa.ro veti afla informații despre S.C. RUSTRANS S.R.L., S.C. CONEXTRUST S.A. şi S.C. AMICI S.A.

 Declaraţie de confidenţialitate

Principiul respectării confidenţialităţii este foarte important pentru noi şi îl luăm în considerare în modul de organizare a afacerii.

În această declaraţie vrem să va informăm în legătură cu datele pe care noi le colectăm in cadrul desfasurarii activităților comerciale, cu ocazia vizitarii site-ul nostru şi în ce scopuri le folosim.

 1. Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Subscrisele:

S.C. RUSTRANS S.R.L., cu sediul social în com Blăgeşti, sat Blăgeşti strada Magnoliilor, nr. 1, jud. Bacău inregistrată la Registrul Comerțului Bacău sub nr. J4/891/1998, având cod unic de înregistrare 11060610,

S.C. CONEXTRUST S.A. cu sediul social in com. Blăgeşti, sat Blăgeşti, str. Sălciilor nr.1, jud. Bacau inregistrata la Registrul Comertului Bacau sub nr. J4/38/1991, avand cod unic de inregistrare 947730

si

S.C. AMICI S.A. cu sediul social în mun. Bacau, strada Ioniță Sandu Sturza, nr. 25, jud. Bacău inregistrată la Registrul Comerțului Bacău sub nr. J4/37/1991, având cod unic de înregistrare 945144, denumite in continuare “operator”, în calitate de operator, dorim sa vă furnizăm prin prezenta informații legate de  prelucrarea datelor Dvs. cu caracter personal de către noi.

a) Scopul și temeiurile prelucrării

Operatorul prelucrează datele cu caracter personal de mai jos pentru reclama, marketing, publicitate – respectiv realizarea de comunicari de marketing direct pe căi electronice prin comunicarea de newsletter-uri și/sau informari periodice legate de produsele noastre, intocmire documente legale si / sau contractuale prin intermediul unei baze de date specifice in acest scop.

Prelucrarea datelor cu caracter personal are la bază ca și temei consimțământul Dvs.

b) Categorii de date cu caracter personal

Datele cu caracter personal care vor fi prelucrate în scopurile indicate mai sus sunt următoarele: numele si prenumele, codul numeric personal, adresa de e-mail, numărul de telefon, județul, categoria de public din care faceți parte, segmentul de produse de care sunteți interesat. 

c) Colectarea datelor cu caracter personal

Se realizează prin intermediul website-urilor https://rustrans.ro; https://conextrust.ro si https://amicisa.ro, iar datele cu caracter personal sunt apoi preluate în baza de date menținută de Operator pentru scopul mai sus menționat.

d) Destinatarii datelor cu caracter personal

Pentru realizarea scopului de mai sus, datele Dvs. cu caracter personal pot fi dezvăluite partenerilor contractuali care mențin website-urilor https://rustrans.ro; https://conextrust.ro si https://amicisa.ro și baza de date marketing.

 e) Transferul datelor in strainatate

În contextul desfășurării activităților mai sus descrise, datele Dvs. pot fi transferate/accesate în străinătate către partenerii contractuali din state membre ale Uniunii Europene, spațiu care asigură un nivel de protecție adecvat al datelor Dvs. cu caracter personal.  

f) Durata prelucrarii

Operatorul estimează că prelucrarea datelor Dvs. cu caracter personal se va desfășura până la data la care va retrageți consimțământul cu privire la prelucrare sau pe o durată de maxim  5 ani daca nu intervine o modificare /retragere a consimtamantului.  

La intervale regulate au loc evaluări ale datelor pentru a verifica acuratețea și actualitatea acestora.Datele Dvs. vor fi stocate exclusiv pentru timpul necesar pentru atingerea scopului de prelucrare, iar Operatorul va lua măsurile necesare pentru a evalua perioada de timp necesară la intervale regulate de un an, respectând principiile și regulile de prelucrare a datelor, stabilite prin legislația aplicabilă. În cazul în care Operatorul ajunge la concluzia că, ulterior expirării perioadei sau a retragerii consimțământului, există un interes legitim, o obligație legală, sau un alt temei de a prelucra ulterior datele dumneavoastră în alte scopuri (cu excepția celor de marketing direct), veți fi informat în mod corespunzător cu privire la acest lucru.

g)  Ce se intampla cu datele dupa terminarea prelucrarii  

 După expirarea duratei prelucrării indicate mai sus sau după retragerea consimțământului Dvs și în cazul în care Operatorul nu mai are motive legale sau legitime pentru a prelucra datele dumneavoastră (cu excepția celor de marketing direct), datele vor fi  sterse din baza de date.

h) Securitatea prelucrarii datelor

Societatea vă informează prin prezenta că evaluează în permanență și actualizează măsurile de securitate implementate pentru a asigura securitatea și siguranța prelucrării datelor cu caracter personal. 

i) Drepturile persoanei vizate cu privire la prelucrarea datelor

În contextul prelucrării datelor Dvs cu caracter personal, aveți următoarele drepturi: 
– dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate – însemnând dreptul de a obține din partea noastră o confirmare că prelucrăm sau nu date cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, accesul la datele respective și condițiile în care sunt prelucrate, prin adresarea unei cereri în acest sens utilizând datele de contact de mai jos;

– dreptul de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal – însemnând posibilitatea de a ne solicita rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, completarea datelor incomplete sau ștergerea datelor dumneavoastră în anumite cazuri, prin adresarea unei solicitări în acest sens utilizând datele de contact de mai jos;

– dreptul de a solicita restricționarea prelucrării – însemnând dreptul de obține din partea noastră restricționarea prelucrării în anumite cazuri, respectiv atunci când (1) considerați că datele prelucrate de noi sunt inexacte, până la rectificarea acestora; (2) prelucrarea este ilegală, dar nu doriți să vă ștergem datele; (3) operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopurile mai sus menționate, dar dumneavoastră le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau (4) v-ați opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care să verificăm dacă drepturile legitime ale Operatorului prevalează asupra drepturilor dumneavoastră; (5)dreptul de a vă retrage consimțământul asupra prelucrării – în cazul în care aceasta se bazează pe consimțământul dumneavoastră, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate până la acel moment; (6)dreptul de a vă opune prelucrării – însemnând dreptul dumneavoastră de a vă opune prelucrării din motive legate de situația particulară în care vă aflați, atunci când prelucrarea se întemeiază pe interesele legitime ale Operatorilor ori este făcută în scopul comunicărilor de marketing direct, implicând crearea de profiluri;(7)dreptul de a nu fi supus unei decizii automate, inclusiv profilare – însemnând dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care ar produce efecte juridice asupra dumneavoastră sau v-ar afecta într-o măsură semnificativă;(8)dreptul la portabilitatea datelor – însemnând posibilitatea de a solicita mutarea, copierea sau transferul datelor dumneavoastră existente în baza noastră de date către o altă bază de date, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, doar în cazurile în care prelucrarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră sau executarea unui contract și este efectuată prin mijloace automate;(9)dreptul de a depune plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;(10)dreptul de a vă adresa instanțelor de judecată competente.

Retragerea consimțământului va putea avea loc oricând, simplu și fără a fi nevoiți să oferiți o justificare. Exercitarea altor drepturi de mai sus poate fi efectuată în orice moment prin adresarea unei solicitări scrise, datată și semnată, sau in format electronic, către Operator, la următoarea adresă de contact daterustransconextrustamici@gmail.com  ori prin poștă scrisă către sediul S.C. RUSTRANS S.R.L., S.C. CONEXTRUST S.A. si S.C. AMICI S.A. la adresele mentionate mai sus. Vom procesa cererea și vă vom răspunde în cel mai scurt timp, în funcție de complexitatea și numărul cererilor adresate.
În cazul în care doriți orice alte informații necesare cu privire la cele de mai sus, inclusiv cu privire la modul de exercitare al drepturilor dumneavoastră., vă rugăm să ne adresați o solicitare scrisă, datata și semnată, la datele de contact mentionare mai sus.

j) Responsabilul cu protectia datelor

Pentru detalii privind responsabilul cu protecția datelor la nivelul Operatorului (aplicabil începând cu data 25 mai 2018), vă rugăm să consultați informațiile de pe website-urile https://rustrans.ro; https://conextrust.ro si https://amicisa.ro, sau sa solicitați informații de la Operator la aceleași date de contact de mai sus.

  1. Informaţii despre clienţi

Accesarea website-urilor www.rustrans.ro; www.conextrust.ro si www.amicisa.ro   nu necesită informații personale.

Secțiunea “Contact” va  solicita o serie de date cu caracter personal, precum numele, prenumele, numărul de telefon și adresa de e-mail. Furnizând aceste informații, Operatorul le va putea folosi în viitor pentru a va răspunde si a va oferi serviciile dorite sau pentru a va trimite informațiile și materialele solicitate.

În cazul în care sunteti de acord, vom folosi datele pe care ni le-ati furnizat și pentru a va trimite alte informații interesante de la grupul de firme  RUSTRANS-CONEXTRUST- AMICI.

Veti putea renunța în orice moment să mai primiti mesaje și comunicări din partea Operatorului

 

  1. Transmiterea informaţiilor

Operatorul își asumă că nu va transmite datele Dvs  personale niciunei alte persoane sau companii, în afară de cele din grupul Rustrans-Conextrust-Amici și de partenerii autorizați să asigure servicii de comunicare în numele Operatorului. Nicio altă parte, persoană fizică sau companie, nu va avea voie să folosească informațiile Dvs  în propriul lor interes sau al unei alte părți.

  4. Folosirea fișierelor de tip “cookie” (informații cu caracter nepersonal)

“Cookie” sunt fișiere mici sau informații stocate de browser-ul de internet, pe dispozitivul de pe care accesați acest site. Operatorul folosește aceste fișiere pentru a colecta alte informații decât personale pe durata vizitei tale pe website-urile www.rustrans.ro; www.conextrust.ro si www.amicisa.ro, cum ar fi zonele site-ului pe care le vizitezi și activitățile la care ai participat pe site.

Operatorul nu colectează informații cu caracter personal fără acordul Dvs, dar în cazul în care v-ati dat acordul pentru folosirea lor, le putem corela împreună cu fișierele “cookie”, pentru a putea avea o imagine mai clară asupra navigării Dvs pe www.rustrans.ro; www.conextrust.ro si www.amicisa.ro

Toate imaginile de pe website-urile www.rustrans.ro; www.conextrust.ro si www.amicisa.ro sunt cu titlu de prezentare.

 5.Alte site-uri

Declaraţia de confidenţialitate se aplică exclusiv pentru website-urile www.rustrans.ro; www.conextrust.ro si www.amicisa.ro

Ai întrebări?

În cazul în care doriti să aflati mai multe informații despre Politica de Confidențialitate, va rugăm să ne contactati  folosind datele disponibile în pagina de Contact.

Garanţie:

Operatorul nu poate fi tras la răspundere pentru eventuale greşeli privind conţinutul.

Operatorul își rezervă dreptul de a suspenda temporar sau permanent website-ul/urile administrate 

Operatorul nu poate fi tras la răspundere pentru eventualele daune provocate în urma suspendării website-ului/urilor administrate 

Drepturi de autor:

Tot conţinutul disponibil în acest website este proprietatea Operatorului și este protejat de drepturile de autor. Eventualele multiplicări sau preluări fără autorizarea prealabilă din partea Operatorului vor fi sancționate potrivit legislației în vigoare.

Contact şi suport privind datele tale:

Toate aceste drepturi le puteti exercita printr-o cerere scrisă, datată, semnată şi transmisă catre Operator prin:

-poştă, la adresele mentionate in prezenta;

-Telefon la 0725054012, gratuit de luni până vineri intre orele 08:00-16:30;

-Fax la 0234/515831, gratuit de luni până vineri intre orele 08:00-16:30;

– e-mail la daterustransconextrustamici@gmail.com  

In cazul in care nu mai doriti sa va prelucram datele cu caracter personal conform celor prezentate mai sus si a Regulamentului UE 2016 / 679 va rugam sa aveti amabilitatea de a ne comunica expres acest lucru pe adresa de email: daterustransconextrustamici@gmail.com,in sens contrar intelegand ca sunteti de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal  conform celor prezentate mai sus si a Regulamentului UE 2016 / 679.

Deasemenea, ȋncepând cu 25 mai 2018, pentru orice intrebari sau nemulțumiri va puteti adresa responsabilului nostru pentru prelucrarea datelor prin e-mail la daterustransconextrustamici@gmail.com, iar daca considerati ca v-am ȋncălcat vreun drept privind acest subiect, va puteti adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Va multumim pentru incredere,

S.C. RUSTRANS S.R.L., S.C. CONEXTRUST S.A. si S.C. AMICI S.A.