Studii topografice si geotehnice

Masuratori de teren in STEREO 70, prezentare curbelor de nivel

Prelevare probe geologice pentru identificarea naturii terenului de fundare, studii geotehnice;