Servicii de expertiza tehnica, audit energetic si verificare proiecte

o Servicii de expertiza tehnica constructii civile, industriale si agrozootehnice;
o Servicii de audit energetic la cladiri in vederea identificarii performantelor energetice;
o Servicii de verificare a proiectelor pentru proiecte de rezistenta, instalatii;